Modern condominium situated in Kiev, Ukraine, designed by Irina Dzhemesyuk and Vitaly Yurov.

003-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

002-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

001-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

005-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

006-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

010-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

011-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

012-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

015-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

016-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

018-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

021-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

022-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x699

027-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x700

028-cozy-flat-kiev-irina-dzhemesyuk-vitaly-yurov-1050x700

Visualizations by Irina Dzhemesyuk and Vitaly Yurov

Visit Irina Dzhemesyuk
Visit Vitaly Yurov

  • Facebook
  • Google Plus